Na skróty

FAQ

IQNet, ISO

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH

Ścieżka nawigacyjna do tej strony

Gdzie jesteś?Strona główna BIP

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU) w Warszawie działa od 1 lipca 2007 roku. Powstała na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego Nr 47/07 z dnia 19 marca 2007 r. Jednostka uczestniczy w realizacji zadań, które wynikają z pełnienia przez Zarząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Zarządzającej dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego oraz z pełnienia przez Samorząd Województwa Mazowieckiego roli Instytucji Pośredniczącej dla komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.


Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych  

Adres centrali:
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
tel.: 022 542 20 00
fax: 022 698 31 44
e-mail: mjwpu@mazowia.eu (informacje na temat Funduszy Europejskich udzielane są pod adresem mailowym Głównego Punktu Informacyjnego)

 

Główny Punkt Informacyjny
ul. Jagiellońska 74
03-301 Warszawa
Czynny: poniedziałek 8.00-18.00, wtorek – piątek 8.00 – 16.00

Infolinia: 0801-101-101

tel.: 022 542 22 73, 022 542 22 74, 022 542 22 77, 022 542 24 38
e-mail: punkt_kontaktowy@mazowia.eu

Lokalne Punkty Informacyjne: Ciechanów: 22 542 27 04, Ostrołęka: 0297609236,
Płock: 024262 23 74, Radom 022542 22 52,
Siedlce: 0225422 307

Informacje dotyczące szkoleń można uzyskać wybierając numery tel.:
Szkolenia RPO WM: 022542 2070, 022542 2290, 022542 2024.
Szkolenia PO KL: 022542 2281, 022542 2283, 022542 2287, 022542 2284.

Adresy Oddziałów Zamiejscowych i Lokalnych Punktów Informacyjnych:

Czynne: pn.-pt. 8.00-16.00

Interaktywna książka telefoniczna:  Spis telefonów pracowników MJWPU

Kontakt z mediami: media@mazowia.eu

 


Przeczytaj treść ponownie

Instytucje współfinansujące

"dla rozwoju Mazowsza"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu województwa mazowieckiego.

"człowiek - najlepsza inwestycja"
Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.